Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-602 Oświęcim 4

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Nowa Zakładka

    W zakładce OPŁATY 2018 uruchomiono nową podkategorie STAN LICZNIKA PRĄDU w której możemy sprawdzić ostatni podany odczyt licznika do KASY ROD . Stan licznika jest aktualizowany co miesiąc ,zawsze na ostatni dzień miesiąca na podstawie programu Komplex

    Czytaj więcej...

Wspólpracują z nami :

 

 

P.H.U. Mediator Oświęcim

 

 

  kubiczek

 

Szkółka Drzew i Krzewów

Ozdobnych

 

 

 

Starostwo Powiatu Oświęcimskiego

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Oświęcimia

 

 

 

 

 

ZUK w Oświęcimiu

 

 

Rok 2017 za nami, przed nami Nowy 2018 ROK

03 styczeń 2018

 

Dzięki determinacji i zaangażowaniu wiele zadań zostało zrealizowanych w całości, inne czekają na zakończenie i dopracowanie. W 2017 roku rozpoczęły się badania stanu instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych (Altany ogrodowe) , oraz całej sieci elektrycznej w naszym ROD. Zamontowane zostały kolejne słupy oświetleniowe , pozostały jeszcze do zamontowania trzy słupy oświetleniowe w roku 2018. Do finału zmierza także montaż kamer monitoringowych.
Również odpady zielone zostały wywiezione przez co wielka góra ziemi nabrała estetyczniejszych kształtów. Wypiękniał nam co nie co teren wokół biura Ogrodowego a przy alejce Tulipanów stanęły na razie dwie ławeczki. Na terenie Ogrodu pojawiły kolejne nowe , oświetlone tablice ogłoszeniowe. Pod koniec sezonu naprawiona została droga dojazdowa do parkingu przy odpadach zielonych, zasypano dziury i wyrównano teren. Samochody znacznie odpoczną.

czytaj więcej

Śmietnikowe problemy

29 czerwiec 2017

 

czlowiek w smieciachMamy w ogrodzie śmietniki, w dwóch miejscach ustawione są kontenery na bieżące odpady. Służyć miały i mają wszystkim działkowcom aby pozbyć się z działki wytworzonych  bieżących śmieci. Wszystko tak jak w domu czy mieszkaniu.
Zasady zasadami, przepisy przepisami lecz wyobraźni nie nauczymy nikogo.  W bieżącym roku sytuacja stała się wręcz dramatyczna. Pan, który sprząta teren wiatek nie nadążał z układaniem i ugniataniem porozrzucanych przedmiotów . Czyści teren wokół kontenerów sumiennie kilkanaście razy w miesiącu. Śmietnik , zwłaszcza ten położony w centrum ogrodu widzą prawie wszyscy działkowcy, alarmują i reagują pojedyncze jednostki.
Na śmietnikowym zagrodzonym terenie lądują łózka, fotele, stoły, stare zużyte narzędzia , wózki, gruz, wymieniać by można w nieskończoność. Tymczasem za zwielokrotniony wywóz zapłacimy wszyscy jak jeden mąż.
Nie wiem jak innym ale nam nie podoba się taka solidarność! Nie chcemy płacić za niechlujstwo tych, którym nie chce się zamówić kontenera sprzątając gruntownie działkę czy też wywieźć do PSZOK-u ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Bema i Szewczyka w Oświęcimiu) własnym wynajętym transportem. Odbiór jest darmowy .
 Za tych „sprzątaczy” zapłacimy w przyszłym roku bo znowu wzrośnie  cena wywozu odpadów, matematyka nie kłamie. W miesiącu maju  kontenery były wywożone dziewięć razy co oznacza podwojoną w kontekście lat poprzednich liczbę.  Z przerażeniem obserwujemy sytuację bieżącą.
Z porządkiem przy śmietnikach zawsze, czy raczej od momentu ich powstania był kłopot
 i problem związany ze zdyscyplinowaniem działkowców. Mamy segregację odpadów, pojawiły się ( duże i wyraźne) tablice informujące co i czego nie wolno wrzucać czy pozostawiać   na terenie wiatek. Co poniektórzy tymczasem czytają i…wyrzucają. Gdzie popadnie, byleby pozbyć się ze swojej działki.
 Tymczasem cały teren ogrodu to nasza wspólna wielka działka traktowana przez urzędników jak każda prywatna posesja. Za odbiór odpadów w kontenerach nie „płaci  zarząd”  ale my wszyscy uiszczając składki przeliczane jak już wspomniano, zarząd reguluje jedynie należności do Urzędu Miasta. Zrozumiałe wydawać się może ale nie takie oczywiste.
Monitoring pomógł odnaleźć wielu niepokornych, rzecz w tym tylko czy służyć miał do takich celów. Obawiać się mieliśmy bardziej przecież o nasze mienie i bezpieczeństwo ze strony osób z zewnątrz. Tymczasem sami tworzymy zagrożenie dla naszych portfeli, płacić będziemy razem., co raz więcej i więcej.  

zt

 

czytaj więcej

NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT

05 czerwiec 2017

 

prawoNa stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów, NSA stwierdził bowiem, że: „Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Powyższy przepis zawiera regulacje, które istniały na gruncie poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., gdzie w art. 15 ust. 2 funkcjonował tożsamy zapis. Przepis ten stanowi więc wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Nie stanowią one własności użytkownika działki. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Użytkownik działki nie jest natomiast właścicielem gruntu. Ponadto art. 15 ust. 2 ustawy ROD stanowi lex specialis do art. 47 i 48 Kodeksu cywilnego. Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego”

 

czytaj więcej

Woda nie dla wszystkich

19 kwiecień 2017

kran

Od kilku sezonów działkowych narasta problem, zaczyna się ciepła wiosna , potem lato, napełniamy więc baseny, brodziki dla siebie i naszych pociech. Co raz to większa grupa posiadaczy pompowanych czy bardziej nowoczesnych zbiorników wodnych napełnia je po brzegi. Od kilku też sezonów pojawiał się jakiś to nowy problem z tego wynikający.
A to wyniknął pobór wody nielegalny, bez zapłaty w kasie, a to znowu ktoś zablokował kraniki i ten co pompował basen wężem musiał udostępniać kran innemu, którzy pobierał ciecz do użytku spożywczego w ilościach znacznie mniejszych. Wszystkie te problemy zostały po kolei rozwiązane. Za dodatkową wodę płacą honorowo już wszyscy ( no prawie wszyscy)
a przy punktach poboru zamontowane zostały podwójne krany. Idąc więc dalej ku potrzebom działkowców postanowiono ( czy też zarząd postanowił) powiększyć ilość punktów poboru aby było wszystkim łatwiej i wygodniej.

I tu pojawiła się pierwsza przeszkoda. Jeszcze nie do końca wówczas rozpoznana później w pełni zdiagnozowana przez fachowców. Nasze rury wodne są w tragicznym stanie, dawno temu sztukowane, o zbyt wąskim przekroju aby zamontować chociażby jeden dodatkowy kranik z wodą pitną.

Sprawa narastała do rangi poważnego problemu. Podjęto więc próby zdobycia środków na inwestycje. Jak to bywa w naszym państwie ostatnimi laty w pozytywnym znaczeniu tych zmian ruszono po starania o środki unijne. Ujmując te starania w skrócie bardzo okrojonym wynik był zerowy. Nie jesteśmy, chociaż jako stowarzyszenie powinniśmy być, priorytetową instytucją w którą warto inwestować. Wiele by pisać o różnorakich przeszkodach reasumując, bez budowy kanalizacji o finansowaniu samej wody możemy zapomnieć a tak w ogóle to na razie musimy zapomnieć o środkach zagranicznych i tyle.

czytaj więcej

Informacja po walnym zebraniu

10 kwiecień 2017

Informacja po walnym zebraniu sprawozdawczym

W dniu 08 kwietnia 2017r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Stare Stawy”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 ( II termin) . Na zebranie przybyło 53 członków Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców co stanowi 5,3 % wszystkich działkowców w ROD.
Działkowcy obecni na zebraniu wysłuchali sprawozdania Zarządu zarówno finansowego jak i merytorycznego za 2016r.
Zapoznali się również z planem pracy zarządu na 2017 rok oraz planem inwestycji
i remontów na rok 2017 a także projektami uchwał i wnioskami Zarządu.

Podstawowe uchwały przegłosowano większością głosów.

Walne zebranie sprawozdawcze zatwierdziło następujące uchwały:

- sprawozdanie merytoryczne zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2016r. oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2016r.

- plan pracy i preliminarze na 2017 rok

- plan inwestycji i remontów oraz opłatę ogrodową na inwestycje w 2017r.

- zatwierdzenie dalszego etapu wykonania monitoringu oraz oświetlenia w ROD a także wykonania tablic ogłoszeniowych

- zatwierdzenia nowego członka zarządu ROD

              UCHWAŁY NIE PRZYJETE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE:

- „budowa sieci wodociągowej w ROD” oraz zamiennie „rozbudowa punktów poboru wody pitnej w ROD wraz z modernizacją sieci”

Obydwie propozycje uchwał nie zostały przyjęte przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w 2017r.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na zebranie w dniu 08.04.2017r.

                                                                                 W imieniu zarządu

                                                                             Prezes Sławomir Borkowski

czytaj więcej

Zmiany w prawie a wycinka drzew i krzewów

29 styczeń 2017

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 weszła w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku. Teraz trochę odetchniemy ale nie do końca bowiem całkowite wyłączenie od uzyskiwania zezwolenia otrzymały tylko osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości. My jesteśmy użytkownikami naszych działek a ogród posiada wieczystą dzierżawę.

Zmiany jednak są i to znaczne. Dotyczą zwłaszcza obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia. Mamy więc większą swobodę ale trzeba nadal mierzyć drzewa, które pragniemy usunąć z działki na wysokości 130 cm. To nie uległo zmianie.

Od 1 stycznia 2017 roku , na wysokości 130 cm obwód pnia nie może przekraczać :

- 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego i klonu jesionolistnego a także klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

czytaj więcej

Dzikie wysypisko śmieci

18 październik 2016

Śmietniki i śmieci w realiach ogrodowych

Ogród nasz od wielu lat posiada dwie wiaty śmietnikowe zaopatrzone w różnej wielkości kontenery oraz pojemniki na segregację odpadów. W sercu ogrodu na skrzyżowaniu trzech alejek oraz w sektorze A.
Segregujemy szkło i plastiki. Pozostałe śmieci wędrować powinny do zbiorników do tego przystosowanych.
Estetyczne wiaty oraz kontenery na odpady są dwa ponieważ na tyle pozwala miejsce w naszym pięknym i nie małym ogrodzie.
Szukając ewentualnej lokalizacji dla nowych wiat śmietnikowych trzeba przeanalizować dwa główne aspekty, po pierwsze dojazd do nich ciężkiego sprzętu Zakładu Usług Komunalnych oraz po drugie umiejscowienie ich przy działkach. Bo nikt nie chce mieć przecież śmietnika w bliskim sąsiedztwie swojej działki.

czytaj więcej

Inwestycje cd

06 wrzesień 2016

Dzieje się czyli inwestycji ciąg dalszy

Nasz ogród nabiera co raz to większego uroku. Kolejny rok i kolejne zadania wykonane. Rozświetliła się alejka Stokrotek oraz pas południowy. Monitoring rozszerzył swoje działania o kolejne punkty i dodatkowe kamery. Na rozdrożach stanęły drogowskazy

a przy bramie „A” ( dla nie wtajemniczonych od strony ul. Przy Potoku ) pierwszy zestaw tablic informacyjnych oraz mapa ogrodu. Mapka jest kolorowa i czytelna. Taki sam lub podobny komplet będzie znajdował się w następnym roku przy bramie „B” ( od ul. Ogródkowej).
Wypiękniał nam również budynek administracyjny oraz placyk przed nim. Na murach zawisła ręcznie wykonana drewniana tablica z napisem „ROD Stare Stawy”, zniknął zardzewiały kontener i odnowiona została brama wjazdowa wraz z furtką.
Na placu rekreacyjnym powstało stałe zadaszenie nad podestem, który służy organizatorom imprezy „Dnia Działkowca” oraz goszczącym ze sprzętem muzycznym zespołom. Może w przyszłości imprezy będą częstsze?

Wiele jeszcze przed nami ale małymi krokami zdążamy do celu czyli nie tylko upiększenia naszego ogrodu ale także poprawieniu bezpieczeństwa oraz wartości użytkowych i walorów praktycznych infrastruktury ogrodowej.

znaki  biuro  tablice

czytaj więcej

Na działce jak w domu

19 lipiec 2016

Tak być powinno, domowa atmosfera kojarzona jest ze spokojem, śmiechem pociech i ostoją dla dorosłych. Na codzień żyjemy w pewnej zorganizowanej i ukształtowanej społeczności co oznacza, że powinniśmy szanować zasady współżycia społecznego, czy nam się to podoba czy też nie. Działka to odskocznia od zgiełku miejskiego ale i miejsce gdzie normy zachowań obowiązują również.

Na terenie ogrodu wszyscy jesteśmy działkowcami, lekarz, mechanik, emeryt, matka opiekująca się kilkorgiem maluchów, nauczyciel i sklepowa. Wymieniać by można długo. Po prostu na terenie ROD zamieniamy się w działkowiczów. Ze świata „zewnętrznego” pozostają tylko zasady. Niezmienne i nienaruszalne kształtujące  nasze postępowanie

czytaj więcej

woda w ogrodzie

24 czerwiec 2016

Kilka słów o wodzie w naszym ROD

Zaczniemy od paru słów na temat wody z kraników ogrodowych. Płynie z ujęcia „zaborskiego”, jest smaczna po przegotowaniu. Nadaje się do gotowania i w naszym ogrodzie do tego tylko i wyłącznie ma służyć. Pobór wody do innych celów czy też po prostu w większych ilościach wymaga zgłoszenia w biurze ROD oraz zapłaty za nią w kasie ogrodu.
Nasze ogrodowe kraniki mają już podwójne zawory, co oznacza już w tym roku bezinwazyjny pobór wody dla jednocześnie dwóch działkowców. Do jednego z nich podłączyć możemy węża, który napełni nam basen kąpielowy a drugi pojemnik na wodę do przygotowania kawy, herbaty itp.

Przed podłączeniem węża ogrodowego konieczne i wręcz obowiązkowe jest zgłoszenie poboru wskazanej ilości wody w biurze ROD. Mając kwit wpłaty w ręce czy też po prostu przy sobie możemy spokojnie nabierać nasze metry sześcienne. Kwit musi być bezwzględnie, również celem okazania innym działkowcom, którzy zainteresowani naszym działaniem poproszą o takie potwierdzenie.

czytaj więcej

Wycinka drzew w ROD Stare Stawy

18 maj 2016

Wycinka drzew i krzewów w ROD „Stare Stawy” i nie tylko

 

Urzędowa zgoda na wycinkę drzewa obowiązuje nadal, w zmienionej i znowelizowanej formie od dnia 28 sierpnia 2015r. Zmiany są istotne dla nas, użytkowników działek w ROD, ale o tym poniżej.

Zacznijmy więc od krzewów. Na terenach ogrodów działkowych nie jest wymagana zgoda na wycinkę zarówno owocowych jak i ozdobnych krzewów. Bez względu na wiek nasadzenia jak wynika z treści wymienionej ustawy  krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni” możemy dowolnie usuwać. Taki zapis zwalnia z obowiązku uzyskiwania zgody na wycięcie jakiegokolwiek krzewu z terenu w ROD. 
Czyli jeden problem mamy pokrótce omówiony.

czytaj więcej

Sezon 2016

27 kwiecień 2016

Sezon anno domini 2016 rozpoczęty

 

U progu sezonu działkowego w ogrodzie dzieje się wiele. Na naszych  działkach, dzięki sprzyjającej aurze trwają porządki wiosenne. Kwiecień rozpieścił nas wysokimi temperaturami bynajmniej w początkowej fazie. Wiosna jest widoczna wszędzie, ogród nasz staje się zwolna wielobarwny od kwiatostanów i soczyście zielony od młodej, wiosennej trawy.

Ruszyły także prace remontowe, bynajmniej faza przygotowawcza  już za nami, do działań potrzebna jest jednak stabilna pogoda. Zaczęliśmy więc od wizyt w urzędach i wprosiliśmy się na  spotkanie do pana prezydenta miasta Oświęcim Janusza Chwieruta oraz do pana wójta gminy Oświęcim pana Alberta Bartosza. czytaj więcej

Energia tylko dla rzetelnych cd…

16 styczeń 2016

Już o tym pisaliśmy na tej stronie.

 Rok 2016 przywitał nas powrotem problemu. Niestety, bo wydawać by się mogło, że realia rynkowe skłaniają do refleksji. Dystrybutorzy energii odłączają ją bezlitośnie w domach czy mieszkaniach po dwóch może trzech nieuregulowanych terminowo rachunkach.

Jako ROD płacimy terminowo, bo przecież nie chcemy aby brakło prądu w ogrodzie. Bilans finansowy okazał się tym samym brutalny. Nie zapłacone przez działkowców zobowiązania pogrążyły nasz ogród. Na koncie brakuje kilkanaście tysięcy złotych.

Po weryfikacji i kontroli wpłat, to ponad 120 działek i tyleż mniej więcej działkowców, którzy przez pół roku albo i dłużej nie zapłacili NIC za pobór energii. 

Sytuacja, delikatnie mówiąc smutna wymaga ostrych rozwiązań w dwóch wariantach.
Po pierwsze, podniesienie ceny energii w ROD. No ale dlaczego karać tych, którzy płacą. Zamontowaliśmy przecież baterię kondensatorów! Miało być wręcz taniej.
Po drugie odłączyć karnie energię od zadłużonych działek.

Wybieramy rozwiązanie numer dwa. Działki będą odłączane. A nieuczciwości i ignorowaniu uchwał Walnego Zebrania mówimy dość!

Przypominamy. W ubiegłym roku Walne uchwaliło: zmniejszenie opłaty za podłączenie energii do działki ( z 350 zł na 75 zł) oraz obowiązek odcięcia energii od działki po półrocznym braku realizacji opłat za jej zużycie lub tez braku jakiejkolwiek informacji ze strony działkowca związanej ze stanem licznika. 

czytaj więcej
Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...