Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-602 Oświęcim 4
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 517 863 390

  • Wjazd na teren ROD

      DODATKOWE OTWIERANIE BRAM  prosimy ustalać z wyprzedzeniem(minimum 2 dni przed wjazdem) Gospodarz ROD telefon    795-358-632          UMAWIANIE WJAZDU - od pon. do pt. w godzinach od 14.00 do 16.00          - w sobotę od 10.00 do 13.00...

    Czytaj więcej...

Wjazd na teren ROD

 

DODATKOWE OTWIERANIE BRAM

 prosimy ustalać z wyprzedzeniem (minimum 2 dni przed wjazdem) Gospodarz ROD

telefon     795-358-632

         UMAWIANIE WJAZDU

- od pon. do pt. w godzinach od 14.00 do 16.00

         - w sobotę od 10.00 do 13.00

 

 

czytaj więcej

Bramy i woda w kranikach

Z powodu intensywnych opadów deszczu otwarcie bram przełożone zostaje na dzień 01 maja 2021 r./sobota/
Otwarcie wody w kranach ogrodowych zostaje także przełożone na następny tydzień / od 27.04 do 01.05.2021/, z powodu zapowiadanych przymrozków nocnych. Dokładny termin nie jest możliwy do ustalenia ze względu na zmienną aurę.
 

 

czytaj więcej

Zmiana użytkownika działki - dylematy i pytania

Użytkownik, nie właściciel. Naszą własnością jest dokładnie to co znajduje się na działce. Ziemia, działka to własność PZD a Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie posiada, od 40 lat, od powstania Ogrodu na Paździorach, umowę wieczystego użytkowania z miastem Oświęcim. Taki status posiada nasz ogród. Nazwa własna „Stare Stawy” to późniejsza historia, z dzielnicą Oświęcimia łączy ją tylko sama nazwa i bliskie sąsiedztwo.

Tyle ogólników, wracamy do naszych działek, do prawnych aspektów stania się użytkownikiem działki w ROD / tutaj w ROD „Stare Stawy” / czy też rezygnacja z bycia nim. Zacznijmy od dwóch aspektów zmiany personalnej na działce wieńczonych umową. Są to umowa dzierżawy działkowej w formie przeniesienia praw do działki oraz zwykła umowa dzierżawy.

Umowę przeniesienia spisujemy wówczas, gdy działkowiec nie chce uprawiać dalej działki i odsprzedaje innej osobie dorosłej swoje mienie, czyli naniesienia i nasadzenia. Taką umowę spisujemy także pomiędzy członkami rodziny, którzy często nie pobierają opłaty za swoje mienie tylko cedują je na dzieci, wnuki itd. Umowę taką podpisujemy u notariusza, składając podpisy w jego obecności. Potwierdzenie notarialne wiarygodności podpisów nie tworzy z dokumentu umowy notarialnej. Prawa do działki przechodzą zwyczajnie na inną osobę czy osoby / małżeństwo /.

Umowa dzierżawy, którą spisujemy w biurze ROD, zawierana pomiędzy ogrodem a przyszłym działkowcem dotyczy sytuacji, w których działka nie ma użytkownika, po jego śmierci. Taka umowa jest także podpisywana ze współmałżonkiem użytkownika, który postanawia zostać pełnoprawnym działkowcem.

Umowy w obydwu formach, nie wymagają stania się członkiem Stowarzyszenia PZD. Bez członkostwa można spokojnie uprawiać działkę przy zachowaniu przepisów Regulaminu ROD, nie można jednak uczestniczyć w decyzjach dotyczących ogrodu podejmowanych na Walnych Zebraniach.

Szczegóły zawierania umów, pozostałe dokumenty oraz obowiązkowe czynności przed odstąpieniem praw czy też nabyciem ich, obligują do kontaktu z zarządem ROD czy też wymagają pojawieniem się w biurze ogrodu. Ważne są przy tym terminy, które nas obowiązują w każdym z rodzajów nabycia / zbycia praw do działki. W przypadku nabycia, spisania umowy przeniesienia praw należy przybyć do biura ogrodowego z oryginałem umowy opatrzonej pieczęciami notarialnymi. Ustawa nie przewiduje, kiedy dotrzemy z umową celem jej rejestracji oraz uprawomocnienia uchwałą, stwierdza natomiast, że do momentu podjęcia owej uchwały przez zarząd pobyt na działce nowego użytkownika jest nielegalny a zgodnie z prawem to nasz zbywca ciągle ma prawa do działki i za nią odpowiada. Tak mówi ustawa o ROD z dnia 13.12.2013r, więc to zarówno nabywcy winno zależeć na jak najszybszym usankcjonowaniu umowy, tak jak i zbywcy. Zarząd ma dwa miesiące na podjęcie uchwały stwierdzającej nabycie praw do działki. Może zatwierdzić, ale także odmówić w sytuacji stwierdzenia poważnych nieprawidłowości.

Najgorzej, z naszych obserwacji, wypada sytuacja, gdy rodzina działkowca ma dostarczyć dokumenty do biura ROD. Pomimo, że mamy możliwość kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną to sprawy prawne dotyczące działki zostawiane są na koniec albo wręcz lekceważone. Ma się rozumieć nie w każdym przypadku, jednak w większości. Tymczasem czas biegnie nieubłaganie, mija pół roku czy też dodatkowe trzy miesiące na dostarczenie dokumentów i nabycie praw do działki przez członka rodziny zmarłego działkowca. Dodatkowe trzy miesiące tyczy się najbliższych, czyli dzieci, wnuków, rodziców. Żona/maż nie będący formalnym użytkownikiem mają obowiązek zgłosić się do sześciu miesięcy od daty zgonu współmałżonka.

Działkowiec ma ustawowy i statutowy obowiązek informowania zarządu o istotnych zdarzeniach, które dotyczą jego jako użytkownika działki. Ważniejsze jak zmiana stanu cywilnego, zgon działkowca /zwłaszcza gdy był on jedynym użytkownikiem działki/ czy także zmiana adresu. Te informacje powinien przekazać do biura ROD każdy działkowiec w każdym ROD. Niedotrzymanie terminów skutkować może utratą praw do działki co dzieje się wręcz samoczynnie.

Wiele różnorakich sytuacji wpływa na zaniechanie dostarczania dokumentów. Nie będziemy ich analizować. Do każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i tak się właśnie dzieje. Najważniejsze, aby nie krzywdzić działkowca czy też jego rodziny. To stałe motto towarzyszące pracy członków zarządu w naszym ROD. Niestety, wykorzystywanie i nadużywane także się zdarza, czy też się zdarzyło w naszym ogrodzie.

W październiku 2020 roku ukazał się artykuł oskarżający zarząd ROD „Stare Stawy” o zagarnięcie działki. Sprostowania czy też oświadczenia zarządu to jedno, czym innym są skutki dla użytkowników, którzy nie znają zarówno swoich praw jak i obowiązków. Zarząd nie zabiera działki, bo działka należy do ROD a tym samym do PZD. We wspomnianej sytuacji doszło do przekroczenia wszelkich zasad i złamania praw w sposób nie dający członkom zarządu wyboru. Rodzina, zmarłego kilka lat wcześniej działkowca została powiadomiona o konieczności ustanowienia praw dla żyjącego współmałżonka. Niestety nie tylko nie dopełniono obowiązków, ale podważono taką konieczność, zlekceważono wszelkie terminy. Wisienką na torcie stała się sprawa użyczenia działki osobie trzeciej bez powiadomienia zarządu. Ten ostatni element to jeden z najpoważniejszych naruszeń prawa ogrodowego skutkujący odebraniem praw do działki na równi z jej drastycznym zaniedbaniem w kwestii porządku czy płatności.

W wymienionym powyżej przypadku tak się stało, pomimo wiedzy o sytuacji prawnej działki, rodzina próbowała dokonać odsprzedaży. Nie bacząc na trudną sytuację w jakiej znalazła się działka. Zarząd położył kres nielegalnym działaniom w sposób jednoznaczny. Skutecznie przerwano także proceder nielegalnego udostępniania działki. Działki, która zgodnie z prawem od kilku lat była w dyspozycji ROD.

Rodzina wybrała oskarżenia na łamach „Gazety Krakowskiej”. Pojawił się tekst, który bez konsultacji, bez rozmowy z zarządem ROD opublikowano, sprzecznie z prawem prasowym. Jego kopia znalazła się na portalu naszemiasto.pl. W skargach do różnorakich instytucji czy osób publicznych pomówiono członków zarządu o kradzież i handel działkami. Niesamowita fala nienawiści przesłoniła racjonalny sposób myślenia. Tymczasem wspomniana działka zostanie odsprzedana nowemu użytkownikowi a kwotę za mienie się tam znajdujące otrzyma spadkobierca zmarłego użytkownika.

W naszym ROD to działkowcy znajdują swoich następców na działce. Przychodzą do biura z gotową umową przeniesienia praw lub po jej czysty formularz. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, gdy trafia do nas podanie o działkę. Nie prowadzimy rejestru działek do zbycia bo zwyczajnie o tym nie mamy wiedzy. Wszelakie działania poszukiwawcze odbywają się poza zarządem, który nie bierze udziału także w ostatecznych finansowych ustaleniach pomiędzy zbywcą a nabywcą.

Pandemia trwa, zagrożenia związane z zarażeniem wirusem sars cov 2 ograniczyły dyżury zarządu ROD „Stare Stawy” w sezonie wiosna-lato-jesień 2021, do samych sobót. Zapraszamy jednak do kontaktu z zarządem mając zamiar nabyć lub zbyć działkę. Można zadzwonić, wysłać maila, przyjść. Zachęcamy do umawiania się, aby nie być narażonym na przebywanie w większej grupie osób. W biurze ROD przestrzegamy obostrzeń, ale to nasza własna rozwaga umożliwi nam uniknięcia ewentualnego zagrożenia zachorowania.

czytaj więcej

Sezon 2021 już tuż, tuż

 

        Zakończyły się siarczyste mrozy zimowe, powoli uśmiecha się do nas wiosna. Temperatury są bynajmniej nie zimowe, niektóre rośliny kolejny raz obudzą się zbyt szybko. Wszyscy także z utęsknieniem spoglądamy w stronę naszych działek. Powoli więc, aczkolwiek z radością rozpoczynamy sezon w naszym ROD. Powoli, bowiem dyżur biura i kasy w marcu będzie tylko jeden, w kwietniu jednak praca rozpocznie się pełna parą. Poprzedni rok oduczył nas długoterminowego planowania. Pandemia, na różne sposoby ale wszystkim dała się we znaki, czekanie na szczepienia się przedłuża, jednak terminy działkowe, podyktowane porami roku, pozostają bez zmian. Zaczynamy od 17 kwietnia 2021 roku, pierwszy z cotygodniowych dyżurów zarządu i kasy ogrodowej. Także od 17 kwietnia, w sobotę rozpoczynamy zbieranie corocznych opłat za użytkowaną działkę. Tradycją ubiegłego roku, niestety także ze względu na obecną sytuację związaną z COVID 19 terminy organizacji ewentualnych Walnych Zebrań zostały uchwałą OZM w Krakowie przeniesione do końca sierpnia 2021 roku. Nikt z nas nie wie jak będzie wyglądała sytuacja związana z obostrzeniami rządowymi w związku z rozwojem zarażeń wirusem Sars Cov 2 czy też jego mutacjami. Ustalamy więc, zgodnie z możliwościami jakie daje nam wspomniana uchwała, że Walne Zebranie w 2021 roku się nie odbędzie na pewno do czerwca 2021 roku. Tym samym opłaty działkowe, zbieramy na poziomie zeszłego roku. Podzielona w ubiegłym roku na dwie raty opłata będzie płatna jednorazowo. O dalszych decyzjach, wiążących się z funkcjonowaniem naszego ROD poinformujemy w ogłoszeniach w późniejszym terminie.

        Takie ustalenia nie wykluczają opłat ratalnych, jak zawsze przychylamy się wnioskom działkowców. Jeden tylko warunek i prośba, uzgodnienie rat w biurze ROD oraz z Panią Kasjerką, która podzieli składkę zgodnie ze składową opłaty, jest konieczne. Ustalona wcześniej, uzgodniona w biurze ROD płatność ratalna nie będzie obciążana naliczaniem odsetek za zwłokę. Opłaty będzie można realizować jak zawsze on-line oraz w kasie ROD także korzystając z płatności bezgotówkowych do 30 czerwca 2021 roku.
Podsumowując, w 2021 roku obowiązuje składka ubiegłoroczna, . Całość kwoty będzie, umieszczona w kalkulatorze opłat na stronie internetowej Ogrodu od 10 kwietnia 2021 roku. O ewentualnych zmianach, organizacji Walnego Zebrania czy zmianie składek będziemy informować na bieżąco.

    Korzystając z okazji, w związku z wieloma pytaniami działkowców informujemy, że podana w kalkulatorze opłat, znajdującym się na naszej stronie internetowej, wysokość składek czy też podsumowująca kwota przedstawiająca całość opłaty służą li tylko do wglądu. Zadaniem kalkulatora opłat za działkę było i jest pokazanie kwoty. Wartość ta jednak nie znika z kalkulatora po dokonaniu płatności, na razie takie wyczyny nie są możliwe do wykonania ze względów technicznych.

      Na razie, także cena kilowatogodziny pozostaje bez zmian. Pomimo podwyżek cen energii nasza stawka w PGE pozostała bez zmian. Za wyjątkiem przykrego incydentu w 2020 roku, gdzie otrzymaliśmy omyłkowo fakturę z Tauron Dystrybucja, ceny nie wzrosły drastycznie. Sytuacja, po której podniosła się cena 1 kwh o prawie 100 procent została wyjaśniona, faktura odesłana. Odetchnęliśmy z ulgą, niestety powstało z tego tytułu ogromne zamieszanie, za które przepraszamy.

     Na potrzeby tego tekstu, pozostawimy opłaty i Walne Zebranie. Poświęcimy im znowu kilka słów następnym razem. Teraz parę zdań o tym co chcemy zrobić w ROD. I tu na plan pierwszy wysuwają się kolejne etapy budowy kraników z wodą pitną. W tym roku przebudujemy odcinek od skrzyżowania przy wiatce śmietnikowej aż do rowu południowego. Przy realizacji przekopywania orurowania wodnego w rowach umieścimy kolejne metry kabla światłowodowego, na potrzeby monitoringu ogrodowego. Bardzo ważnym zadaniem tegorocznym będzie usuniecie złogów odpadów zielonych, na miarę możliwości, wszystkich. Podczas realizacji działań porządkowych rozpoczniemy akcję segregacji. Koszty wywozu
i składowania śmieci są wysokie, jednak sytuacja jest do opanowania przy naszej wspólnej mobilizacji. Teren odpadów zielonych będzie monitorowany w sposób aktywny. O pomoc prosimy wszystkich działkowców, wystarczy podać godzinę pojawienia się ewentualnego intruza podrzucającego odpady czy też osoby nie segregującej ich. O naszym składzie odpadów zielonych także napiszemy więcej w późniejszym terminie.

     Wszystkie działania w zakresie prac ogrodowych, w najwyższym stopniu, uzależnione są jednak od rozwoju pandemii. To wirus i jego przewrotny charakter dyktuje scenariusze dla przyszłych zdarzeń.

              Życzymy tym samym wszystkim, działkowcom i nie działkowcom zdrowia oraz wytrwałości!

 

czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

 christmas

Aby te Święta  były nadzwyczajne , tak jak kończący się rok.
Aby były pozytywne bardziej niż mijający rok.
Aby były pełne miłości i serdeczności jak w żadnym roku dotychczas.
 
                  Tego życzy Wszystkim Działkowcom
                  Zarząd ROD "Stare Stawy"
               
 
 

 

 

czytaj więcej

Opłaty II rata

Przypominamy o wpłacie II raty opłat za działkę, kwoty dostępne są w kalkulatorze zakładka "OPŁATY". Termin minął 05 grudnia 2020r., zapraszamy do Kasy ROD w dniu 19.12.2020r. oraz do wpłat na konto, nr dostępny na stronie także w zakładce "opłaty".

czytaj więcej

kasa

 

KASA ROD będzie czynna :  

w grudniu 2020 r. - w soboty  12.12.2020r oraz 19.12.2020r.  od godz. 11.00 do 13.00

w styczniu 2021r. - w soboty  09.01.2021r oraz 16.01.2021r.

 

czytaj więcej

Cena Energii

Cena 1kwh wraca do wartości 0,70 zł - po korekcie błędnie przesłanej przez firmę Tauron Dystrybucja faktury. Odetchnęliśmy z ulgą. Wszystkie wpłaty za prąd zrealizowane od 10.11.2020r z ceną 1 kwh w wysokości 1,2 zostaną rozliczone na poczet przyszłego zużycia energii na danej działce.


czytaj więcej

Stanowisko Zarządu

 

Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stare Stawy”

w sprawie artykułów autorstwa Bogusława Kwietnia opublikowanych na łamach „Gazety Krakowskiej”

oraz portalu internetowym www.oswiecimnaszemiasto.pl

Szanowni Państwo,

odnosząc się do opublikowanego w dniu 16 października 2020 roku w Tygodniku Gazeta Krakowska” artykułu autorstwa Bogusława Kwietnia, pt. „Awantura o ROD Stare Stawy”, a także analogicznego artykułu zamieszczonego na portalu internetowym www.oswiecimnaszemiasto.pl, pt. „Awantura o działkę w ROD „Stare Stawy”. Zajęli działkę bez słowa wyjaśnienia”, uprzejmie wyjaśniamy, iż opisywana sytuacja nie posiada jakichkolwiek cech sporu, konfliktu tudzież tym bardziej awantury. Niniejszym wskazujemy, iż działając jako umocowany organ na szczeblu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, podjęliśmy stosowne czynności wskazane w treści obowiązującej Nas ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014, poz. 14). Pragniemy podkreślić, że wykonane przez nas działania stanowiły tylko i wyłącznie następstwo niedochowania w przepisanym terminie koniecznych czynności, leżących po stronie osób bliskich, w tym wypadku małżonki zmarłego działkowca, wskutek których prawo do działki na mocy przepisów powyżej powołanego aktu prawnego wygasło, stając się tym samym własnością Ogrodu.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga fakt, iż przeważająca część informacji przedstawionych w przygotowanych materiałach prasowych zawiera szereg nieścisłości, pozostaje w niezgodzie z rzeczywistym stanem faktycznym, a co niezwykle istotne stanowi wyłącznie jednostronny przekaz opisywanej sytuacji. Jako zarząd wskazujemy, iż pomimo upływu terminu do zgłoszenia stosownego roszczenia oraz nieokazania się pełnomocnictwem występowania w imieniu swej matki Rozalii Kuwik, niezwłocznie udzielaliśmy odpowiedzi na kierowaną do tutejszego Biura Zarządu korespondencję przez Panią Annę Tomalik.

W ocenie zarządu sporządzone w niniejszej sprawie artykuły pozostają również w sprzeczności z regulacją zawartą w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24), godząc tym samym w wyrażoną w niej naczelną zasadę staranności oraz rzetelności dziennikarskiej. Wypracowane dotychczas w praktyce dziennikarskiej zasady, ponad wszelką wątpliwość nakazują w imię staranności zbierania i wykorzystywania materiałów prasowych zweryfikowanie ich treści u osób, których dotyczą oraz w co najmniej jeszcze jednym dodatkowym źródle. Niestety przedstawiony w przygotowanym materiale obraz wydarzeń spowodował dopuszczenie do społecznego obiegu informacji nieprawdziwych i niepodlegających sprawdzeniu w żaden inny możliwy sposób. W odniesieniu do powyższego, wskazujemy, że Zarząd podjął już stosowne kroki w tym zakresie i wystąpił do Redaktorów Naczelnych z wnioskiem o sprostowanie.

                                                                                                               Z wyrazami szacunku,

Zarząd ROD Stare Stawy

 

czytaj więcej

Biuro i Kasa

 

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej dyżury Zarządu ROD odbywać się będą w formie telefonicznej od dnia 31.10.2020r do odwołania W soboty w godzinach od 11.00 do 13.00 Nr telefonu 517-863-390 . Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy ROD „Stare Stawy” Nr konta 53 1240 4155 1111 0010 4591 1546

 

 

czytaj więcej

Walne Zebranie z dnia 26.09.2020

 

W dniu 26 września 2020r. odbyło się Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „Stare Stawy”.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.30 (II termin).

Na zebranie przybyło 20 członków Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców co stanowi 42 % wybranych poprzez losowanie działkowców.


Komisaryczne Walne Zebranie sprawozdawcze zatwierdziło następujące uchwały:

- sprawozdanie merytoryczne zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok

- sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2019 rok

- plan pracy i preliminarze na 2020 rok

- plan inwestycji i remontów na 2020 rok

- zatwierdzenie opłat ogrodowych na 2020 rok

- zatwierdzenie kosztów wynagrodzeń na 2020 rok

- zatwierdzenie nowego członka zarządu powołanego w 2019 roku

- zatwierdzenia zmian korygujących na planie zagospodarowania przestrzennego
   ogrodu

- rozpoczęcia budowy kolejnego odcinaka instalacji wodnej i rozbudowy ilości
   kraników wody pitnej            

Dziękujemy wszystkim przybyłym w dniu 26.09.2020r na Zebranie organizowane w wyjątkowo trudnej sytuacji ograniczeń epidemicznych.

                                                                                 W imieniu zarządu:

                                                                                           Prezes

                                                                               Zuzanna Tomasiewicz

 

czytaj więcej

Walne Zebranie 2020

 

W dniu 26 września 2020r. odbędzie się Walne Zebranie

Sprawozdawcze w ROD „Stare Stawy” w formie komisarycznej.

Na podstawie Uchwały Krajowej Rady PZD nr 2/IV/2020 i nr 4/IV/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. Zarząd ROD postanowił, kierując się dobrem ROD „Stare Stawy” o konieczności zwołania Walnego Zebrania w warunkach epidemicznych w 2020 roku pamiętając o przeprowadzeniu go w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu wszystkich uczestników.

W zebraniu będą uczestniczyć zaproszeni działkowcy wyodrębnieni w drodze losowania w obecności członków zarządu ROD
oraz Komisji Rewizyjnej ROD.

W związku z możliwością zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem Sars-Cov-2 w terminie odbycia zebrania Zarząd ROD postanowił dostosować ilość obecnych na zebraniu do liczby 50 osób (tzw. „czerwone” zagrożenie epidemiczne). Ewentualność wystąpienia zagrożenia „czerwonego” oraz nieprzewidywalność rozprzestrzeniania się w/w wirusa spowodowała podjęcie kroków umożliwiających powołanie Zebrania w formie komisarycznej po wcześniejszym odwołaniu zwykłego Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2020 roku
(Uchwała Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie nr 133/2020 z dnia 10 września 2020r.)

Zebranie rozpocznie się o godz. 9 - I termin lub 9.30 - II termin

na terenie ROD „Stare Stawy” - Plac przy biurze ROD

Członków PZD użytkujących działki w ROD „Stare Stawy” informujemy o możliwości złożenia wniosków dotyczących spraw naszego Ogrodu. Podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz oznaczone numerem działki wnioski czy też propozycje lub zapytania będą odczytane i rozpatrywane na Walnym Zebraniu. Ich treść znajdzie się w protokole sporządzanym podczas Walnego Zebrania.

Zachęcamy do składania wniosków w formie papierowej w biurze ROD lub w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej na bramie przy biurze ROD. Można także wnioskować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Anonimy nie będą rozpatrywane.

                                                                                                   W imieniu Zarządu:

                                                                                                             Prezes

                                                                                                  Zuzanna Tomasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej
Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...