Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-602 Oświęcim 4
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 517 863 390

  • Wjazd na teren ROD

      DODATKOWE OTWIERANIE BRAM  prosimy ustalać z wyprzedzeniem(minimum 2 dni przed wjazdem) Gospodarz ROD telefon     888-548-817          UMAWIANIE WJAZDU - od pon. do pt. w godzinach od 14.00 do 16.00          - w sobotę od 10.00 do 13.00  ...

    Czytaj więcej...

Informacja finansowa za 2020 rok

 

Sprawozdanie finansowe ROD „Stare Stawy

za okres 01.01.-31.12.2020 r.

W roku 2020 konto Środki trwałe – wzrosło o wybudowane mostki za, nowo wybudowany odcinek rurociągu wody i światłowodu za. Po zaksięgowaniu umorzenia rocznego w kwocie 23 402,50 zł, wartość netto środków trwałych, pozwalająca ustalić opłatę inwestycyjną nowych działkowców w roku 2021 wynosi:

455 063,14 zł zł : 604 działki = 753,42 zł

Środki pieniężne w ogrodzie na dzień 31.12.2020 wynosiły:

W kasie                                                        4 650,93 zł

Na rachunku bieżącym:                         37 943,34 zł

Na funduszu inwestycyjnym:                 33 985,36 zł

Ogółem                                                      76 579,63

Energia elektryczna:

Wartość zaksięgowanych Faktur za energię elektryczną wynosiła : 33 519,13 z bilansu otwarcia była zaległość w kwocie 8 187,12 zł W tym czasie od działkowców zebrano 32 769,95 zł z opłaty energetycznej stałej przeksięgowano 11 244,00 zł ( na pokrycie strat w przesyle energii) i na dzień 31.12.2020 pozostaje zaległość we wpłatach działkowców na energię w wysokości: 5 879,42 zł.

Całkowite zużycie energii elektrycznej wyniosło 55 078 kWh a opłata pobierana za 1 kWh wynosiła 0,70 zł/kWh.

Odpady:

Na odpady zebrano 64 604,19 . Na saldzie z roku 2019 była nadpłata w kwocie 4 779,08 zł. Czyli razem dysponowaliśmy kwotą: 69 383,27 zł. W ciągu roku wywieziono i zapłacono za 48,1 ton odpadów komunalnych, za 4 pojemniki ze szkłem i 18 z tworzywami sztucznymi, papierem i makulaturą : 50 381,39 zł , za uporządkowanie i wywóz odpadów zielonych 8 684,84 zł. Na saldzie pozostaje nadpłata w wysokości: 10 317,04 zł.

Woda pitna:

Na wodę zebrano 6 389,74 zł. Z roku ubiegłego była nadpłata w wysokości 1 879,44 zł. Opłata do PWiK wynosiła 4 204,10. Pozostaje nadpłata w kwocie : 4 065,08 zł.

Zapas materiałów w magazynie pozostaje bez zmian i zamyka się kwotą 680,18 zł .

Koszty:

401 Koszty - zużycie materiałów i energii

       11 699,65  

40101 Art. biurowe

           467,02    

40102 Art. spożywcze

             19,55  

40104 Wyposażenie

         4 382,48  

40105 Środki czyszczące

             99,98  

40107 Drzewka

           820,88  

40108 Materiały do remontów

         5 909,74  

402 Koszty- usługi obce

         12 488,45  

40201 Poczta

         1 047,50  

40203 Bank

           486,40  

40204 Telekomunikacja

         2 139,91  

40205 Ksero i wydruki

           966,54  

40206 Usługi informatyczne

         1 200,44  

40208 Usługi prawnicze

             15,00  

40209 Dorabianie kluczy

             24,00  

40210 Usługi transportowe

           387,45  

40211 Koszenie trawy

         5 040,00  

40214 Usługi remontowe

             96,71  

40216 Opłata za terminal

           184,50  

40217 Wycena rzeczoznawcy

           900,00  

403 podatki i opłaty

50,00

404 Koszty- wynagrodzenia pracowników

       55 814,50  

405 Koszty-ZUS

         8 723,06  

406 Koszty -delegacje

             154,37  

409 Koszty – ubezpieczenie majątku

             672,00  

501 Koszty statutowe

       28 881,98  

751 Koszty finansowe

               50,49  

Razem:

     118 534,50  

Przychody:

- składka członkowska 6 zł od działki

- opłata na potrzeby ogrodu 0,60 zł/m2

           

710 Składka członkowska

2 656,16

71 Opłata na potrzeby ogrodu

106 337,01

71104 Przychody różne

50,00

71106 Zwrot za korespondencje

1 081,00

70109 Opłata na rzecz ogrodu bieżąca

105 206,01

750 Przychody finansowe

658,40

761/760 Przychody operacyjne

3 756,00

760-03 Darowizny otrzymane

3 756,00

Razem:

113 407,57

           

Wynik finansowy za rok 2020 to strata w kwocie: 5 126,93 zł / pokryty z funduszu statutowego ogrodu

 
                         

Fundusz rozwoju – na dzień 01.01.2020 saldo wynosiło 115 176,38 zł.

W ciągu roku, zebrano podwyższoną opłatę ogrodową od 31 nowych działkowców. 25 osób wpłaciło po 616,00 zł i 6 osób po 578,00 zł. Udało się uzyskać 18 868,00 zł. Oprócz tego zebrano 49 475,08 zł na planowane inwestycje i remonty, oraz 1 700,00 zł na podłączenie energii elektrycznej. Ogółem przychody roku 2020 to 70 043,08 zł.

Na budowę nowych środków trwałych wydano 129 190,32 zł.

- Na budowę sieci wodociągowej wydano: 100 897,32 zł

- Na mostki: 13 791,30 zł

- Na światłowodu: 14 501,70

Na drobne remonty wydano : 6 696,00 zł.

Na koniec roku 2020 na saldzie pozostaje do wykorzystania: 49 333,14 zł

 

Fundusz oświatowy,

Na dzień 01.01.2020 saldo wykazywało kwotę: 6 208,95 zł.

Podwyższoną opłatę ogrodową tzw. Wpisowe po 250,00 zł wpłaciło 41 nowych działkowców i 1 działkowiec zaległe wpisowe w wysokości 200,00 zł. Razem 10 450,00

80% uzyskanej kwoty, zł czyli 8 360,00 zł przelano zgodnie z obowiązującym przepisami do Okręgu .W ogrodzie pozostało 2 090,00 zł .

Nadal do zakupu literatury fachowej, szkolenie działkowców, konkursy, pozostaje: 8 298,95 zł

Sporządziła:

Małgorzata Wójcik

 

Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...