Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-600 Oświęcim
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 517 863 390

  • UWAGA

    Informujemy,że Brama „A” w ROD oraz furtka przy bramie zostają zamknięte od08.11.2022 do odwołania. Parking przy bramie oraz śmietnik będą nieczynne. Wjazd na teren ROD odbywać się będzie tylko bramą „B”, od ul. Ogródkowej. Ruch pieszy do sektora A możliwy będzie tylko furtkami od strony parkingu przy odpadach zielonych.    Ze względów bezpieczeństwa, na czas budowy odcinka drogi S1 prosimy o unikanie poruszania się pieszego, rowerowego czy samochodowego po terenie budowy.

    Czytaj więcej...

Historia

 

I tak to się wszystko zaczęło…

Latem roku 1977 rozpoczęły się działania mające na celu utworzenie w dzielnicy Stare Stawy w mieście Oświęcim ogrodów działkowych. Decyzją z dnia 10 listopada 1977 Rejonowy Zarząd Gospodarki Terenami przy Naczelniku Miasta Oświęcim przekazał Wojewódzkiemu Zarządowi Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Bielsku –Białej teren położony na określonej w piśmie parceli. Kolejne miesiące upływały na dokumentowaniu uzyskanej lokalizacji, powstawały opinie terenowo prawne i sanitarne oraz projekty architektoniczne. Przygotowywano skrupulatnie teren położony na Starych Stawach celem przejęcia go na rzecz Skarbu Państwa i uwłaszczenia nieruchomości rolnych. Piętrzyły się problemy, kolejny raz zmieniano wielkość i kształt przyszłych ogrodów.
We wrześniu 1979 roku dokonany został podział ogrodu na poszczególne działki, ustalano przydziały dla przedsiębiorstw, które wpłaciły odpowiednie kwoty na nabycie nieruchomości pod Pracownicze Ogrody Działkowe. Zakłady Chemiczne „Oświęcim”, Kombinat Budowlany , Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, PKP, Oświęcimskie Zakłady Naprawy Samochodów, Kombinat Budownictwa Komunalnego, „Społem”, „ Montochem”, „Omag” i „Chemobudowa” – te istniejące wówczas na terenie miasta Oświęcimia firmy rozdzielały wśród swoich pracowników przydziały na użytkowanie działki. ZCHO otrzymało 203 działki, PKS kolejno 114 sztuk, „Omag” 45, OZNS 40, „Montochem” 30, KBK 25, „Chemobudowa” 16 i PKP 5 przydziałów.
W dniu 4 stycznia 1980 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Założycielskie Pracowniczych Ogródków Działkowych – Zaborze – Paździory w Oświęcimiu. Ukonstytuował się pierwszy skład Zarządu, wybrano członków Komisji Rewizyjnej oraz Rozjemczej. Pierwszym prezesem został inż. Janusz Wilkoszewski. Jeszcze w roku 1980 rozpoczęto działania mające na celu elektryfikację działek, w roku 1981 przy problemach z uzyskiwaniem wsparcia finansowego od patronackich przedsiębiorstw powołany został Komitet Organizacyjny Międzyzakładowych Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który tworzyły osoby, przedstawiciele Zarządu Ogrodów oraz pełnomocnicy z poszczególnych firm.
Kolejne lata owocowały utworzeniem nazwy POD - „ Stare Stawy”, w 1983 roku przy współpracy z graniczącą Spółką Pastwiskową zbudowano ogrodzenie całej powierzchni ogrodów. W październiku 1997 roku obszar „ Starych Stawów” powiększył się o kilkadziesiąt działek dzięki przekazanemu nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców terenu należącego do Gminy Miejskiej Oświęcim. Przez lata funkcjonowania ogrodów prezesami POD „Stare Stawy” byli poza Januszem Wilkoszewskim - Wojciech Kosowski, Władysław Dołczyk , Jarosław Tomalik , Sławomir Borkowski . Ustawą z 2005 r. Pracownicze Ogrody działkowe zmieniły swoją nazwę na Rodzinne. 

 

Plan ROD "Stare Stawy" z przed 1997 roku

 

Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...