Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-602 Oświęcim 4
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 517 863 390

  • Kominki i piece

    Od 1 lipca 2021 roku właściciele altan ogrodowych, w których znajdują się urządzenia będące źródłem ciepła lub służące spalaniu paliw np. kominek, są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie 12 miesięcy tj. do końca czerwca 2022 r. w stosunku do urządzeń już funkcjonujących, a w przypadku nowych urządzeń 14 dni od ich zamontowania. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – FORMULARZ - DEKLARACJA– B „w budynki nie mieszkalnych” czyli także w altanach na działkach można pobrać i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze...

    Czytaj więcej...

monitoring wizyjny

monitoring wizyjny

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców –Rodzinny Ogród Działkowy „Stare Stawy” w Oświęcimiu przy ul. Przy potoku 11, tel. 517-863-390 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje plac przy budynku administracyjnym, bramy ogrodowe, parkingi ogrodowe oraz aleje ogrodowe i plac rekreacyjny.

3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni.

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania    się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.

8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazującego, że obiekt jest monitorowany.

 

Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...